Drenaż, izolacja pionowa, wzmacnianie fundamentów Czarków