Szkoła Ryczów – izolacja pozioma metodą iniekcji krystalicznej