Zawilgocone ściany budynku w Kończycach – iniekcja krystaliczna