Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów
Diagnostyka karbidowa

Diagnostyka karbidowa jest inwazyjną metodą pomiarową. Polega na pobraniu próbek materiału badanej struktury i poprzez analizę reakcji wody zawartej w próbce z karbidem (acetylenkiem wapnia, węglikiem wapnia) określeniu zawartości wody w całej strukturze.

 

Do przeprowadzenia pomiaru wykorzystuje się wilgotnościomierze karbidowe. Te przyrządy pomiarowe pozwalają na określenie zawartości wody w różnych materiałach budowlanych, również sypkich i półpłynnych.

 

Zasada działania wilgotnościomierza polega na pomiarze ciśnienia acetylenu. Acetylen (etyn) jest organicznym związkiem chemicznym powstającym poprzez reakcję chemiczną karbidu z wodą zawartą w badanej próbce. W efekcie pomiaru możemy uzyskać procentowe wyrażenie względnej wilgotności badanego elementu.