Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów
Hydroizolacja fundamentów za pomocą materiałów bitumicznych

Wykonanie hydroizolacji piwnic i fundamentów może okazać się kluczowe dla walki z atakującą budynek wilgocią. Wilgotne mury piwnic często nie pozwalają na korzystanie z pomieszczeń piwnicznych, a obciążenie wilgocią może zagrażać całej konstrukcji budynku. Do standardowych rozwiązań przy tworzeniu takiej hydroizolacji należy uszczelnianie piwnic z zewnątrz masami bitumicznymi modyfikowanymi dodatkiem tworzyw sztucznych.

 

Przed nałożeniem masy bitumicznej należy oczyścić, a następnie zagruntować ścianę piwnicy. Połączenie ściany i fundamentu zabezpiecza się dodatkowo warstwą szlamu uszczelniającego, a dla redukcji naprężeń w warstwie hydroizolacyjnej, na styku ściany i fundamentu wykonywana jest faseta, wyoblenie z szybkoschnących zapraw. Wszelkiego rodzaju przejścia rur instalacyjnych przez ściany zabezpiecza się przed wodą, uszczelniając je masą bitumiczną lub specjalnymi mankietami uszczelniającymi.

 

Po takim przygotowaniu zewnętrznych ścian piwnicy i fundamentu, można przejść do wykonywania właściwej hydroizolacji. Dzięki półpłynnej konsystencji materiałów bitumicznych ich nakładanie jest bardzo ułatwione. Przeciwwilgociową izolację bitumiczną wykonuje się nakładając masę przez szpachlowanie na zewnętrzną ścianę piwnicy. Jeżeli niezbędne jest utworzenie grubszej warstwy, należy zatopić w masie bitumicznej specjalną siatkę co ułatwi nakładanie oraz później zredukuje naprężenia powodowane przemieszczaniem się podłoża. Taka grubsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej wymagana być może np. w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych lub spiętrzania się wody.

 

Konsystencja masy bitumicznej i metoda jej nakładania pozwala na wykonanie ciągłej i jednolitej warstwy hydroizolacyjnej pozbawionej połączeń i spoin, które mogłyby w przyszłości stanowić drogę dostawania się wilgoci do murów.

 

Po wyschnięciu izolacji należy jeszcze wykonać na nich warstwę ochronną w postaci specjalnej folii lub płyt klejonych masą bitumiczną.