Kotwienie zbrojenia systemem Hilti oraz sklejanie rys i pęknięć w stropie Kaczyce

Kotwienie zbrojenia systemem Hilti oraz sklejanie rys i pęknięć w stropie Kaczyce