Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów
Osuszanie metodą kondensacyjną

Osuszanie metoda kondensacyjną polega na obniżaniu względnej wilgotności powietrza w osuszanym pomieszczeniu. Uzyskuje się to poprzez wychwycenie wody z powietrza, czyli skroplenie zawartej w powietrzu pary wodnej i wyprowadzenie tak uzyskanej wody poza budynek.

 

W wyniku powyższego procesu znacznie obniża się względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu, co z kolei pozwala na odparowywanie wody zawartej w murach budynku.

 

W metodzie kondensacyjnej wykorzystuje się specjalne urządzenia, tzw. osuszacze kondensacyjne. Działają one na zasadzie bardzo podobnej do zasady działania klimatyzatora samochodowego. Powietrze z pomieszczenia zasysane zostaje przez wentylator. Następnie trafia na parownik, który gwałtownie je schładza, co powoduje kondensację pary wodnej i zamianę jej w ciecz, czyli wodę. Tak powstały kondensat (woda) zbierany zostaje w zbiorniku, a po jego napełnieniu zostaje odprowadzony poprzez pompę wprost do kanalizacji. W ten sposób osuszacz wyprowadza wilgoć zawartą początkowo w powietrzu znajdującym się w osuszanym pomieszczeniu, poza budynek.

 

Kiedy woda znajdująca się w ścianach pomieszczenia zostaje odparowana, cały proces powtarza się. W ten sposób odparowana z muru wilgoć zostaje wyprowadzona z pomieszczenia i nie trafia z powrotem do wierzchniej warstwy muru.

 

Stosowane w metodzie osuszacze kondensacyjne potrafią pracować skutecznie w zakresie temperatur od 0 oC do 40 oC. Trzeba jednak pamiętać, że optymalną temperaturą dla stosowania metody jest 20-25 oC. Osuszanie jest wtedy najbardziej wydajne.

 

Osuszacze ustawiane są tak, aby w ciągu jednej godziny wymienić ilość powietrza odpowiadającą ok. 3,5 objętościom całego pomieszczenia.

 

Metoda sprawdza się przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, dlatego też osuszanie kondensacyjne przeprowadza się przy zamkniętych drzwiach i oknach w pomieszczeniu. Zapewnienie dobrej wentylacji i obniżenie względnej wilgotności powietrza w osuszanym pomieszczeniu spowoduje znaczny spadek skuteczności metody.

 

W procesie osuszania kondensacyjnego granica wilgotnej strefy przesuwa się coraz głębiej wewnątrz muru. Wraz z tym efektem spada szybkość odparowywania wody i schnięcia ścian oraz podłóg. Ponieważ tak się dzieje, bardzo ważna jest szczelność pomieszczenia poddawanego procesowi osuszania tą metodą.