Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów
Pirometria

Diagnostyka pirometryczna polega na badaniu wilgotności murów na podstawie pomiarów temperatury. Poprzez analizę temperaturową określa się które ściany budynku są zawilgocone i w jakim stopniu.

Metoda opiera się na prostym fakcie – ściany wilgotne mają znacząco niższą temperaturę niż ściany suche. Dokonując pomiaru temperatur można określić ilość wody znajdującej się w konkretnie analizowanym elemencie budynku.

Do pomiarów używa się pirometrów, pozwalających na bezdotykowy pomiar temperatury. Urządzenia te analizują emitowane przez ściany budynku promieniowanie cieplne.