Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów
Termografia (Termowizja)


Określenie ‘termowizja’ wzięło się od nazwy handlowej pierwszej kamery termowizyjnej  AGA-Thermovision, a właściwą nazwą tej dziedziny powinna być termografia.

 

Termowizja, a właściwie termografia to proces mający na celu obrazowanie pasma średniej podczerwieni.  Termowizyjne kamery posiadają możliwość rejestracji temperaturowego promieniowania podczerwieni. Ten rodzaj obrazowania ma szczególne znaczenie w zastosowaniach przemysłowych.  

 

Metoda termowizyjna jest nieinwazyjna, a nawet bezdotykowa, ma to szczególne zastosowanie w sytuacji diagnozowania obiektów trudno dostępnych, niebezpiecznych w dotyku. W prosty, dostępny sposób możemy sprawdzić rozkład temperatury na dużym obszarze. Metoda ta świetnie sprawdza się również w miejscach pozbawionych dobrego oświetlenia . Możemy stosować ją również w przypadku obiektów dynamicznych, lub pozostających w ruchu.

 

Diagnostyka bazująca na analizie, obrazowaniu średniej podczerwieni posiada bardzo szerokie  zastosowanie, przyjmuje się że obejmuje ponad sto różnych obszarów.

Niektóre z nich to:

Monitoring, audyt budowlany

Walidacja procesów przemysłowych

Analizy emisyjne ciepła

Wizualizacje chemiczne

Zastosowania medyczne

 

W przypadku prac diagnostycznych wykonywanych przed osuszaniem budynku. Dokonujemy szerokiej analizy, dzięki której nie tylko obrazujemy emisję cieplną ewentualnych płynów, nacieków w murach,  i  na murach, miejsc o gorszej izolacji, ale także sprawdzamy ewentualne wycieki powodowane przez  nieszczelność rur wodnych, kanalizacyjnych bądź innych instalacji.