Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów

Technologie

Przy pomocy profesjonalnego sprzętu dokonujemy analizy zawilgocenia.

Na podstawie otrzymanych wyników dobieramy odpowiednią technologię osuszenia oraz izolacji.

Specjalizujemy się w technologiach, w dziedzinach takich jak:

Diagnostyka    Osuszanie    Izolacje    Dezynfekcja

Izolacje

ik_nawrot

Iniekcja krystaliczna

(atest, pozwolenie)
Stosujemy metodę iniekcji krystalicznej według oryginalnej koncepcji jej autora, Wojciecha Nawrota. Opracowana przez niego technologia wytwarzania w zawilgoconych murach blokady przeciwwilgociowej przeszła wieloletnie badania i testy laboratoryjne i zyskała duże uznanie tak w kraju, jak i poza granicami Polski.
Sama metoda jest praktycznym rozwinięciem prac Ilii Prigogina, profesora Uniwersytetu Brukselskiego, który za swoje odkrycia i opracowanie matematycznego ich uzasadnienia otrzymał w 1977 roku nagrodę Nobla. Wyniki prac profesora Prigogina oraz późniejsze symulacje komputerowe przeprowadzone na Indiana University w Stanach Zjednoczonych przewidywały możliwość opracowania praktycznych technologii wykorzystujących właściwości kryształów i krystalizacji.
Sztuka ta udała się właśnie Wojciechowi Nawrotowi, pracownikowi naukowemu Wojskowej Akademii Technicznej, który o kilka lat wyprzedził konkurentów z Indiana University. Sam twórca metody i właściciel patentu z powodzeniem stosuje iniekcję krystaliczną do osuszania murów i budynków już od wczesnych lat dziewięćdziesiątych.
W pracach związanych z iniekcją krystaliczną stosujemy oryginalne materiały iniekcyjne Wojciecha Nawrota.
Możesz dowiedzieć się więcej na temat iniekcji krystalicznej odwiedzając naszą BAZĘ WIEDZY.

W pracach związanych z iniekcją krystaliczną korzystamy z oryginalnych materiałów iniekcyjnych Wojciecha Nawrota.

INIEKCJA CIŚNIENIOWA

Stosujemy metodę iniekcji ciśnieniowej pozwalającą stworzyć lub odtworzyć uszkodzoną poziomą lub pionową izolację przeciwwilgociową. Iniekcje ciśnieniowe można również stosować do wypełniania wszelkiego rodzaju pustek, przerw roboczych, dylatacji, przejść rurowych, klejenia rys w murach, posadzkach i betonowych elementach konstrukcyjnych, kotwienia ścian wykopów, a także stabilizowania gruntu.
Odpowiednio dobierając materiały iniekcyjne oraz pakery, możemy dokonywać iniekcji ciśnieniowej uszkodzeń wilgotnych, a nawet przeciekających, jak i uszkodzeń suchych.
Metoda znakomicie sprawdza się również w przypadku tworzenia lub odtwarzania izolacji poziomej na styku ściany i płyty fundamentowej.
Zależnie od zastosowania metody, jako materiały do iniekcji wykorzystywane są różne preparaty, np. żywice

pakerami (iniektorami) materiał iniekcyjny pozwala wypełnić powstałe uszkodzenia lub przerwy w całym ich przekroju, co zapewnia odpowiednią izolację.
Metoda ta jest uznana i powszechnie stosowana na całym świecie. Pozwala naprawić uszkodzenia w murach budynku bez konieczności odkopywania ścian i długotrwałego wyłączania obiektu z użytkowania.
Możesz dowiedzieć się więcej na temat iniekcji ciśnieniowej i jej zastosowania odwiedzając naszą BAZĘ WIEDZY.

Do iniekcji ciśnieniowych i natryskiwania, wykorzystujemy natryskiwarki SP STAR i SP COMET firmy Diettmann. Są to urządzenia wszechstronne, najlepsze w swojej klasie. Pompy SP STAR/SP COMET pozwalają wtryskiwać szeroką gamę materiałów.

icopal_firb

Nasze prace obejmują tworzenie,

a także odtwarzanie izolacji poziomej i pionowej,

przy pomocy pap, materiałów bitumicznych czy materiałów mineralnych.

Możesz dowiedzieć się więcej, na temat zastosowania poszczególnych technolotii, odwiedzając dział BAZA WIEDZY.

Diagnostyka

Używamy urządzeń do pomiarów wilgotności metodą:

anemometryczne – pomiaru prędkości przepływu powietrza (certyfikat, certyfikat)

mikrofali – mikrofale przenikają mur – przy ich pomocy jesteśmy w stanie dokonać pomiarów zawilgocenia do 300mm

podczerwieni – bezdotykowe badanie przy pomocy temperatury

termowizja (termografia) – obrazowania w paśmie średniej podczerwieni, na podstawie temperatury (posiadamy kamerę termowizyjną  FLIR E50BX) (certyfikat, certyfikat) (więcej)

pirometrią – bezdotykowe badanie przy pomocy temperatury (ściany wilgotne posiadają niższe temperatury)

 

boroskopową – badanie przy pomocy kamery inspekcyjnej

karbidową – badanie próbek i ich reakcji z karbidem

Możesz dowiedzieć się więcej na temat różnych metod diagnostycznych odwiedzając naszą BAZĘ WIEDZY.

Możesz dowiedzieć się więcej, na temat zastosowania poszczególnych technolotii, odwiedzając dział BAZA WIEDZY.

Osuszanie

Osuszacze przemysłowe, wentylatory, nagrzewnice

Pracujemy na profesjonalnych osuszaczach przemysłowych.
Służą one do ograniczania wilgoci w pomieszczeniach zamkniętych.
Osuszacz zasysa wilgotne powietrze z otoczenia, a wypycha powietrze osuszone, oczyszczone i wolne od kurzu.
Działanie osuszaczy pomaga zapobiegać korozji biologicznej w postaci np. pleśni.
Urządzenia te okazują się też pomocne przy obniżaniu wilgoci innymi metodami. Doskonale sprawdzają cię w pomieszczeniach typu pralnie, piwnice, biblioteki, muzea, pomieszczenia produkcyjne.
Osuszacze mogą też wspierać proces wysychania świeżych murów.

Możesz dowiedzieć się więcej, na temat zastosowania poszczególnych technolotii, odwiedzając dział BAZA WIEDZY.

Neutralizacja zapachów, dezynfekcja

 Ozonowanie

Urządzenia pracując wytwarzają ozon, czyli tritlen (O3), który wypełnia stopniowo całe wnętrze i oddziałuje na powietrze wypełniające pomieszczenie, ale również na powierzchnie ścian, podłóg i sufitów oraz całe wyposażenie.

Ozon, łącząc się z zanieczyszczeniami, utlenia je i tym samym je niszczy. Pozostałe cząsteczki ozonu rozpadają się do tlenu.

Jonizacja plazmowa

Dzięki wyposażeniu w zegar sterujący,filtr powietrza i możliwość wyboru trzech stopni wentylacji i intensywności, dostosowaną do danego zadania AirgoPro 8 dysponuje wszystkimi cechami, jakich oczekuje się od profesjonalnego neutralizatora zapachów. Pomimo tego urządzenie jest superlekkie i ma nadzwyczaj kompaktowe rozmiary.  Ze względu na zasadę działania, AirgoPro 8 oferuje użytkownikowi nadzwyczaj elastyczne możliwości pracy, ponieważ ten neutralizator zapachów jest jonizatorem pola plazmy, który w przeciwieństwie do generatorów ozonu wykorzystuje przede wszystkim tlen singletowy i wytwarza tylko nieznaczną ilość ozonu. Ten aktywny tlen, podobnie jak ozon, jest silnym środkiem oksydacyjnym, ale nieszkodliwym

Możesz dowiedzieć się więcej, na temat zastosowania poszczególnych technolotii, odwiedzając dział BAZA WIEDZY.

Mikro koparka JCB 8010

Kompaktowa mikrokoparka JCB 8010

Ozonowanie

Oczyszczanie powietrza

Jonizacja plazmowa

Jonizator pola plazmy

Moto Pompa

Pompa PRAMAC MP

Badanie przez mikrofale

Radiometr mikrofalowy T610

Mierzenie punktu rosy

Miernik wilgotności Extech MO297

Pomiary anemometryczne

Anemometr TA300

Osuszanie podczerwienią

Osuszacze Trotec

Iniekcja ciśnieniowa

Izolacje

Iniekcja krystaliczna

Izolacja

Osuszanie ciepłym powietrzem

Osuszacze Masters

Metoda karbidowa

Badaniu próbek i ich reakcji z karbidem

Hydropiaskowanie

OERTZEN

Kamera termowizyjna

Flir E50BX

Wagosuszarka

Suszarka BTS

Avant - kompaktowe maszyny

Avant 420

Kamera inspekcyjna

ROTHENBERGER Roscope 2000i

WSPÓŁPRACA

W swoich pracach korzystamy z  profesjonalnych systemów izolacyjnych oraz drenażowych firm;

mc_bauchemie
schomburg
botament
penetron
wacker
deitermann_logo
bostik
hilti logo
webaclogo