Baza wiedzy

Problemy związane z wilgotnymi murami, zagrzybieniem ścian czy brakiem izolacji przeciwwilgociowej zazwyczaj pojawiają się nagle, np. w wyniku powodzi, zalania. Właściciele i użytkownicy budynków nie posiadają dogłębnej wiedzy budowlanej i bardzo często ciężko im poruszać się w gąszczu terminów i przeróżnych technologii.

Dlatego też niezbędny jest pewnego rodzaju leksykon, encyklopedia, baza wiedzy, pozwalająca osobom stającym przed problemami wilgoci w murach i jej skutkami zorientować się w możliwościach rozwiązania tych problemów.

Często zdarza się również, że z powodu niewiedzy i nieznajomości technologii klienci spodziewają się efektów innych od proponowanych przez daną technologię lub też spodziewają się jej wcześniej niż to jest w ogóle możliwe.

Ta baza wiedzy o zagadnieniach związanych z zawilgoceniem budynków, jego diagnostyką, osuszaniem, odgrzybianiem, a także odtwarzaniem izolacji przeciwwilgociowej i naprawą uszkodzeń, pozwoli zapoznać się z tematem. Umożliwi również zdobycie wiedzy niezbędnej zarówno do rozwiązania problemu, jak i oszacowaniem zakresu wymaganych działań i ich przebiegiem.

Diagnostyka nieszczelności metodą UV

Badanie szczelności rur bądź innych obiektów metodą UV polega na wtłoczeniu specjalistycznych substancji, a następnie detekcji wycieków przy pomocy latarki ze specjalnym filtrem UV. Fluorescencyjne środki, których używamy nie pozostawiają żadnych przebarwień, widoczne są tylko przy wykorzystaniu...

Wibrowanie betonu

Na etapie budowy domu, bardzo istotną sprawą jest zagęszczenie betonu. W procesie produkcji, możemy mieć wpływ na  uzyskanie odpowiedniej wodoszczelności betonu. Dokonując zawibrowania mieszanki betonowej usuwamy, pęcherzyki powietrza. Dzięki takim zabiegom, nie dopuszczamy do powstania kapilarów, który m...

Inspekcja rur

Za pomoc diagnostyki boroskopwej, badamy stanu uszkodzonych, nieszczelnych rur. Dokonuje się tego za pomocą kamery inspekcyjnej. Metoda ta pozwala na wizualną ocenę stanu badanego obiektu lub elementu w przypadku. Używamy kamery inspekcyjnej Rothenberger o zasięgu do 22m ...

Badanie zasolenia murów

Bardzo ważnym etapem diagnozowania murów, jest badanie stopnia jego zasolenia. Szkodliwe sole budowlane (chlorki, azotany, siarczany) poprzez opady atmosferyczne i wody gruntowe wnikają w strukturę muru. Po odparowaniu wody z powierzchni muru, sole krystalizują się. Powiększające się kryształki soli powodują...

Diagnostyka echosondą

Zintegrowany detektor wycieków LD6000 Zaawansowany model LD6000 oraz wysokiej jakości, produkowane na terenie Niemiec mikrofony umożliwiają zbieranie sygnału, obróbkę danych i ich analizę także w przypadku najmniejszych nieszczelności o dotychczas nieznanych wymiarach. Innowacyjny model LD6000 definiuje nową...

Hydropiaskowanie

To techika służąca do oczyszczania, ściągania górnych warstw, zabrudzeń z wybranych elementów, za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem oraz drobinek twardych materiałów. Taka metoda nie tylko wykazuje się wysoką skutecznością, ale także w znacznej mierze ogranicza pylenie. Przykładowe zastoso...

Oszuszanie podczerwienią

Podczas ogrzewania promieniami podczerwonymi mur jest ogrzewany bezpośrednio, bez strat wywołanych konwekcją. Spadek temperatury wywołuje kapilarny transport wilgoci w kierunku ogrzewanej powierzchni, co w przeciwieństwie do dyfuzji pozwala na odprowadzenie znacznie większej ilości wilgoci ze ściany w krótszym...

Jonizacja plazmowa

Jonizacja pola plazmy, co do procesów technologicznych i niektórych efektów przebiega podobnie do ozonowania, chociaż używane w tej technologii urządzenia, jonizatory pola plazmy, zużywają o wiele mniej energii niż generatory ozonu. W metodzie tej powietrze poddawane jest działaniu wyładowania jarzeniowego, ...

Redukcja zasoleń

Sole gromadzące się w murach przez lata stają się czynnikiem wyłwołującym zamakanie murów. Po wykonaniu izolacji poziomej konieczne jest odsolenie ścian. Proces ten przeprowadzamy za pomocą specjalnych środków, przed nałożeniem tynków renowacyjnych. ...

Iniekcje wypełniające pustki mikro cementami

Praktyka budowlana wskazuje, że często występuje konieczność wypełnienia pęknięć, pustek, dylatacji i rys powstałych w betonie.   Uszkodzenia betonu mogą mieć różne pochodzenie: – uszkodzenia powstałe wskutek normalnej eksploatacji – uszkodzenia powstałe wskutek np. zalań – odpry...

Wypompowywanie wody z zalanych obiektów (piwnic, garaży)

Wypompowywanie wody i oczyszczanie zalanych budynków jest pierwszym krokiem do przeprowadzenia skutecznych prac osuszeniowych.  W swojej ofercie posiadamy odpowiedni sprzęt do tego aby takie prace przeprowadzić profesjonalnie. Posiadamy unikalne specjalistyczne pompy, pozwalający na wypomp...

OZONOWANIE

Pogoda sprzyjająca infekcjom, zwiększona wilgoć powietrza, regularny kontakt z bakteriami i wirusami, zbiorowe korzystanie z przedmiotów codziennego użytku to sytuacje, w których łatwo o rozwój niepożądanych wirusów i bakterii, których ciężko uniknąć nawet we własnym domu. Po zwalczeniu infekcji wir...

Drenaż francuski

Pewną alternatywą dla drenażu opaskowego może być tzw. drenaż francuski. Stosuje się go zwłaszcza w przypadku rozległych działek wymagających odwodnienia, dlatego świetnie sprawdza się przy drenowaniu takich miejsc jak: – place – boiska sportowe – parkingi – drogi dojazdowe – ...

Drenaż opaskowy

W celu zabezpieczenia piwnic i fundamentów budynku, a także działki go otaczającej przed destrukcyjnym działaniem wód gruntowych, zaskórnych lub opadowych, wykonuje się tzw. drenaż opaskowy. Drenaż opaskowy to system rur otaczający chroniony budynek i odprowadzający nadmiar wilgoci z gruntu wokół domu. Dz...

DRENAŻ

Wody gruntowe mogą być poważnym problemem w kontekście budownictwa, w szczególności dotyczy to domów posiadających podpiwniczenia. Jeżeli fundamenty piwnicy położone są poniżej poziomu wód gruntowych lub wody te okresowo osiągają poziom wyższy niż te fundamenty, piwnica narażona jest na zalania, a ś...

Naprawa rys powierzchni związanych z gospodarką wodną

Powierzchnie mające stały kontakt z wodą i narażone na powstawanie rys, takie jak np. zbiorniki przeciwpożarowe czy zbiorniki wody deszczowej, baseny, wymagają specjalnego zabezpieczenia powłokami mostkującymi. Powierzchnie betonowe należy odpowiednio przygotować poprzez: – dokładne sprawdzenie pod wzg...

Zabezpieczanie powierzchni związanych z gospodarką ściekową

Powierzchnie mające styczność ze ściekami narażone są na działanie kwasów w połączeniu z wysoką temperaturą i obciążeniami mechanicznymi. Przed rozpoczęciem prac powierzchnia zostaje dokładnie oczyszczona. Specjalnymi zaprawami naprawiane są: – wszelkie ubytki betonu – beton alkaliczny R...

Zabezpieczanie powierzchni związanych z wodą pitną

Woda pitna jest szczególnie podatna na zanieczyszczenia, zarówno podczas procesów technologicznych jakim jest poddawana, jak i podczas jej transportu. Czystość wody pitnej jest kwestią kluczową, więc wszelkie uszkodzenia zbiorników czy kanałów, którymi jest transportowana mogą okazać się niezwykle niebez...

USZCZELNIANIE

Budowle i obiekty związane z gospodarką wodną i ściekową muszą być specjalnie zabezpieczone odpowiednimi preparatami. Dotyczy to w szczególności budowli gospodarki wody pitnej. Betonowe powierzchnie i niektóre elementy metalowe w wyniku długotrwałego kontaktu z wodą lub ściekami ulegają niszczeniu, dlate...

Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe składają się z dwóch nałożonych na siebie i ściśle połączonych warstw. Pierwsza warstwa, warstwa nośna, przyjmuje wszelkie siły zewnętrzne i obciążenia mechaniczne oddziałujące na posadzkę i przenosi je na konstrukcyjne elementy budynku. Druga warstwa, zewnętrzna, jest warstwą ...

Posadzki epoksydowe

Posadzki epoksydowe wykonywane są z żywic epoksydowych nakładanych na betonową powierzchnię podłogi. Dobór odpowiednich komponentów tych nakładanych warstw pozwala osiągnąć ciekawy efekt estetyczny lub wymaganą strukturę czy chropowatość posadzki. W warstwę żywicy mogą zostać wkomponowane: – e...

POSADZKI

Podłogi budynków wykonywane są z betonu, ale często wymagają dodatkowego wykończenia. Przemawiają za tym względy nie tylko estetyczne, ale również czysto praktyczne. Betonowe powierzchnie podłóg często nie są odporne na: – ścieranie – uderzenia – ekstremalne temperatury – zmiany t...

Termografia (Termowizja)

Określenie ‘termowizja’ wzięło się od nazwy handlowej pierwszej kamery termowizyjnej  AGA-Thermovision, a właściwą nazwą tej dziedziny powinna być termografia.   Termowizja, a właściwie termografia to proces mający na celu obrazowanie pasma średniej podczerwieni.  Termowizyjne kamery posiadają mo...

Wagosuszarka

Oferujemy usługi wysokiej klasy wagosuszarką, która jest nasjkuteczniejszym urządzeniem do pomiaru zawilgoceń. Posiadamy w swojej ofercie wagosuszarkę BTS. Wagosuszarki serii BTS służą do praktycznych pomiarów wilgotności materiału na podstawie ubytku masy podczas suszenia jego niewielkiej próbki (metoda t...

Iniekcja krystaliczna

Iniekcja krystaliczna to metoda polegająca na stworzeniu blokady przeciwwilgociowej w zawilgoconych murach.  Jest metodą osuszania opartą na oryginalnej koncepcji autora Wojciecha Nawrota, polega na wykorzystaniu tak zwanej „mokrej ścieżki”. Iniekcja krystaliczna nie przewiduje w żadnym przypadku wst...

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych włóknami węglowymi

Żelbetowe konstrukcje nośne zazwyczaj poddawane są dużym obciążeniom mechanicznym i nie tylko. Ponieważ ich eksploatacje obejmuje długi okres, z czasem może pojawić się konieczność wzmocnienia naruszonych elementów. Nie istnieją konstrukcje niezniszczalne i z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzi...

TYNKI RENOWACYJNE

Wysychanie zawilgoconych murów trwa często bardzo długo. Nawet po przeprowadzeniu osuszania, naprawie uszkodzeń i odbudowaniu izolacji przeciwwilgociowej, pełne wyschnięcie murów i usunięcie efektów zawilgocenia może zająć nawet lata. Tymczasem budynek zazwyczaj nadaje się do normalnej eksploatacji dużo w...

Hydroizolacja fundamentów za pomocą materiałów mineralnych

Ochrona piwnic i fundamentu przed wilgocią jest kluczowa dla całej konstrukcji budynku. Obciążenie wilgocią tych elementów może zagrażać substancji budowlanej. Jednym ze sposobów zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian piwnic i fundamentów jest utworzenie warstwy hydroizolacyjnej na zewnętrznych ścianach...

Hydroizolacja fundamentów za pomocą materiałów bitumicznych

Wykonanie hydroizolacji piwnic i fundamentów może okazać się kluczowe dla walki z atakującą budynek wilgocią. Wilgotne mury piwnic często nie pozwalają na korzystanie z pomieszczeń piwnicznych, a obciążenie wilgocią może zagrażać całej konstrukcji budynku. Do standardowych rozwiązań przy tworzeniu ta...

Klejenie rys i pęknięć metodą iniekcyjną

Zawilgocenie murów i w ogóle oddziaływanie wody i innych sił na budynek może powodować powstawanie pęknięć i rys w betonowych ścianach i posadzkach. Uszkodzenia tego typu powodują bardzo niekorzystny efekt wizualny, ale konsekwencje mogą być dużo poważniejsze, ponieważ uszkodzone ściany tracą swoje w...

Iniekcja ciśnieniowa

Wiele budynków nie posiada prawidłowej hydroizolacji lub też izolacja ta została uszkodzona. Odtwarzanie skutecznej hydroizolacji poziomej lub pionowej metodami tradycyjnymi wymagałoby często odkopywania fundamentów i odsłaniania ścian budynków. Takie działania, stanowiące duży wysiłek logistyczny i finan...

IZOLACJE (HYDROIZOLACJE)

Wilgoć jest jednym z naturalnych czynników, które w niekorzystny sposób oddziałują na każdy budynek. Może ona sprawić, że na murze rozwiną się grzyby i pleśnie, zacznie odpadać tynk, a nawet pojawią się pęknięcia i rysy na ścianach. I właśnie dlatego w budownictwie stosuje się hydroizolacje. Izola...

ODGRZYBIANIE

Grzyby, które rozwijają się na ścianach, podłogach i sufitach są objawem korozji biologicznej. Dochodzi do niej na murach, które uległy zawilgoceniu. Celem jej ataków padają często budynki, które przeszły już wstępne osuszanie. Ślady zagrzybienia łatwo dostrzec gołym okiem. Występują najczęściej w...

Osuszanie z użyciem mikrofal

Osuszanie mikrofalowe co do zasady jest bardzo proste. Poddawany procesowi fragment muru podgrzewa się za pomocą mikrofal do wysokiej temperatury, co powoduje intensywne parowanie zawartej w murze wody. Tak powstała para wodna wydostaje się na zewnątrz budynku, jak i do pomieszczeń, opuszczając ściany.   D...

Osuszanie absorpcyjne (sorpcyjne)

Osuszanie absorpcyjne (sorpcyjne) polega na odebraniu wody z zawilgoconych ścian poprzez otaczające je suche powietrze. Woda oddawana jest poprzez dyfuzję pary wodnej wewnątrz ściany, a następnie parowanie. Sposób usuwania wilgoci z murów ograniczających osuszane pomieszczenie jest bardzo podobny do metody kon...

Osuszanie metodą kondensacyjną

Osuszanie metoda kondensacyjną polega na obniżaniu względnej wilgotności powietrza w osuszanym pomieszczeniu. Uzyskuje się to poprzez wychwycenie wody z powietrza, czyli skroplenie zawartej w powietrzu pary wodnej i wyprowadzenie tak uzyskanej wody poza budynek.   W wyniku powyższego procesu znacznie obniża...

Osuszanie gorącym powietrzem

Metoda osuszania zawilgoconych ścian pomieszczeń poprzez ciepłe powietrze jest w swojej istocie dość prosta. Jest to też najstarsza metoda osuszania budynków. Metoda ta nazywana jest również „nagrzewaniem”, gdyż jej podstawą jest ogrzewanie powietrza w suszonym pomieszczeniu.   Powietrze wypełniaj...

OSUSZANIE

Osuszanie jest niezbędnym etapem działań w przypadku renowacji i naprawy budynków, które uległy zalaniu lub zawilgoceniu. Należy pamiętać, by poprzedzone było dokładnym oczyszczeniem ścian i podłóg oraz usunięciem tynków, farb, tapet, boazerii, płyt gipsowo-kartonowych czy parkietów uszkodzonych przez...

Diagnostyka karbidowa

Diagnostyka karbidowa jest inwazyjną metodą pomiarową. Polega na pobraniu próbek materiału badanej struktury i poprzez analizę reakcji wody zawartej w próbce z karbidem (acetylenkiem wapnia, węglikiem wapnia) określeniu zawartości wody w całej strukturze.   Do przeprowadzenia pomiaru wykorzystuje się w...

Boroskopia

Boroskopowa metoda diagnostyczna polega na badaniu stanu uszkodzonego budynku za pomocą kamery inspekcyjnej. Metoda pozwala na wizualną ocenę stanu badanego obiektu lub elementu w przypadku, gdy struktura podlegająca ocenie jest niedostępna dla oka.   Kamera inspekcyjna (boroskop, wideoendoskop) wprowadzana j...

Pirometria

Diagnostyka pirometryczna polega na badaniu wilgotności murów na podstawie pomiarów temperatury. Poprzez analizę temperaturową określa się które ściany budynku są zawilgocone i w jakim stopniu. Metoda opiera się na prostym fakcie – ściany wilgotne mają znacząco niższą temperaturę niż ściany suche. ...

Diagnostyka z wykorzystaniem mikrofali

Metoda diagnostyczna wykorzystująca do pomiaru zawartości wody mikrofale jest jedną z bardziej zaawansowanych, ale też pozwalającą na uzyskanie dużej dokładności.   Do pomiaru wykorzystywane są mierniki mikrofalowe, tzw. higrometry mikrofalowe. Urządzenia te pozwalają na bardzo dokładny pomiar zawarto...

Pomiary anemometryczne

Diagnostyka anemometryczna polega na pomiarze prędkości oraz kierunku przepływu powietrza. Metoda pozwala zbadać skuteczność nawiewów i wyciągów, a także określić sposób cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu i wyrazić ją w wartościach liczbowych. Anemometryczna metoda pomiarowa nie musi dotyczyć samej z...

DIAGNOSTYKA

Każdy budynek wystawiony jest na działanie niekorzystnych czynników. Jednym z nich jest wilgoć. Może ona zaatakować mur po powodzi lub na skutek podsiąku wód gruntowych. Innym jej powodem może być np. zalanie lub kondensacja pary wodnej. Przyczyn wilgoci może być dużo, dlatego warto się przed ni...