Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów
Wibrowanie betonu

Na etapie budowy domu, bardzo istotną sprawą jest zagęszczenie betonu.

W procesie produkcji, możemy mieć wpływ na  uzyskanie odpowiedniej wodoszczelności betonu.
Dokonując zawibrowania mieszanki betonowej usuwamy, pęcherzyki powietrza. Dzięki takim zabiegom, nie dopuszczamy do powstania kapilarów, który mógłyby przewodzić wodę.

Beton wodoszczelny stosujemy w budowlach funkcjonalnych, w kontakcie z wodą, w takich jak tamy, zbiorniki retencyjne, baseny, oczyszczalnie ścieków. Stosujemy go także w obiektach mieszkaniowych, użytkowych. Szczególne znaczenie ma stosowanie zawiborwanego wododporneto betonu, w miejescach z większą ilością naturalnych zagrożeń zawilgoceniami ze strony wód gruntowych, cieków wodnych.

Beton wodoszczelny uzyskuje parametr W8+, jest to beton wysokowartościowy, zapewniający odpowiednią izolacje.