Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów
Drenaż francuski

Pewną alternatywą dla drenażu opaskowego może być tzw. drenaż francuski. Stosuje się go zwłaszcza w przypadku rozległych działek wymagających odwodnienia, dlatego świetnie sprawdza się przy drenowaniu takich miejsc jak:
– place
– boiska sportowe
– parkingi
– drogi dojazdowe
– pasy startowe
– rozległe trawniki rekreacyjne

Prawidłowe i profesjonalne zaprojektowanie i wykonanie drenażu francuskiego zapewnia nie tylko jego prawidłowe działanie, ale również jego trwałość. Właściwie wykonany drenaż tego typu potrafi działać nieprzerwanie przez dziesiątki, a nawet setki lat i to bez konieczności naprawy czy jakiejkolwiek obsługi.

Przy wykonaniu drenażu francuskiego nie używa się rur i studzienek, a jedynymi składnikami systemu jest geowłóknina i kruszywo.

Prace drenarskie polegają na:
– wykonaniu specjalnego wykopu
– ułożeniu geotekstyliów
– przytwierdzeniu geotekstyliów do podłoża
– wysypaniu i ułożeniu kruszywa
– zamknięciu i zasypaniu drenu

Zarówno zastosowana geowłóknina, jak i kruszywo muszą spełniać określone wymagania. Geowłókniny muszą charakteryzować się np. odpowiednią przepuszczalnością i sposobem wykonania, natomiast kruszywo musi być w pełni naturalne i odporne na destrukcję wodną. Sam system musi być również wykonany zgodnie ze specyfikacją, np. odpowiednia część drenu musi znajdować się poniżej granicy zamarzania gruntu.

Przewaga drenu francuskiego polega na jego zupełnej odporności na zamulanie oraz powstawanie pęknięć. Te cechy sprawiają, że raz dobrze wykonany drenaż nie wymaga napraw ani specjalnej uwagi właściciela działki.