Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów
USZCZELNIANIE

Budowle i obiekty związane z gospodarką wodną i ściekową muszą być specjalnie zabezpieczone odpowiednimi preparatami. Dotyczy to w szczególności budowli gospodarki wody pitnej.

Betonowe powierzchnie i niektóre elementy metalowe w wyniku długotrwałego kontaktu z wodą lub ściekami ulegają niszczeniu, dlatego należy je zabezpieczyć, co przedłuży ich żywotność i zapewni wymaganą szczelność.

Oczywiście w trakcie eksploatacji wszelkiego rodzaju zbiorników czy kanałów mogą wystąpić uszkodzenia i drobne nieszczelności. Po wykryciu takiej wady należy natychmiast naprawić betonowe powierzchnie i zapewnić szczelność.