Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów
Iniekcje wypełniające pustki mikro cementami

Praktyka budowlana wskazuje, że często występuje konieczność wypełnienia pęknięć, pustek, dylatacji i rys powstałych w betonie.

 

Uszkodzenia betonu mogą mieć różne pochodzenie:

– uszkodzenia powstałe wskutek normalnej eksploatacji

– uszkodzenia powstałe wskutek np. zalań

– odpryski powstałe wskutek uderzeń

– celowo pozostawione dylatacje, przejścia i przerwy

– mikropęknięcia

 

Tego typu defekty elementów betonowych mogą zostać naprawione poprzez iniekcje preparatami opartymi na zaczynach cementowych, a zwłaszcza tzw. mikrocementami.

 

Ważne jest, by iniekcji dokonywali doświadczeni specjaliści, ponieważ dla sukcesu całego zabiegu kluczowe mogą okazać się:

– prawidłowa ocena uszkodzenia

– odpowiednie przygotowanie betonu (np. nawilżenie, osuszenie)

– dobór rodzaju i proporcji składników preparatu (np. udział wody)

– sposób wymieszania preparatu (np. specjalne mieszadła)

– dobór warunków pracy (np. temperatura)

– dobór sposobu wykonania wierceń

– dobór pakerów

– dobór urządzeń do iniekcji

 

Mikrocementy charakteryzują się skrajnie wysokim stopniem miałkości, wielkość ziaren to nawet 0,1 mm. Ta ich cecha pozwala na wypełnianie nawet rys o niewielkiej szerokości rozwarcia i zapewnia duże możliwości penetracji materiałowi iniekcyjnemu.

 

Iniekcja przeprowadzana jest pod względem technologicznym podobnie do każdej innej iniekcji ciśnieniowej, chociaż w zależności od przypadku wprowadzenie pewnych modyfikacji może okazać się korzystne lub wręcz konieczne. W wypadku zaczynów cementowych i mikrocementowych będzie to zawsze iniekcja wysokociśnieniowa z użyciem pakerów stalowych.

 

Iniekcja preparatami opartymi na cementach i mikrocementach ma kilka zasadniczych zalet (w porównaniu do iniekcji żywicami):

– iniekcja jest tańsza niż w przypadku żywic

– kompatybilność iniektu z materiałem w konstrukcji (np. beton, zaprawa cementowa)

– dłuższy czas przerobu iniektu

– niewielka wrażliwość na temperaturę (iniekcje nawet przy 0o C)

– odporność na wilgoć

– doskonałe właściwości penetracyjne iniektu