Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów
Posadzki przemysłowe

Posadzki przemysłowe składają się z dwóch nałożonych na siebie i ściśle połączonych warstw.

Pierwsza warstwa, warstwa nośna, przyjmuje wszelkie siły zewnętrzne i obciążenia mechaniczne oddziałujące na posadzkę i przenosi je na konstrukcyjne elementy budynku.

Druga warstwa, zewnętrzna, jest warstwą użytkową, jej struktura decyduje o estetycznych walorach posadzki.

Obie warstwy muszą być ściśle ze sobą powiązane, gdyż dopiero posadzka stanowiąca jedną całość umożliwia właściwe jej użytkowanie.

Przed położeniem warstwy nośnej niezbędne jest zdiagnozowanie stanu powierzchni betonowej. Zadanie to najlepiej jest powierzyć doświadczonym specjalistom uzbrojonym w odpowiednią aparaturę. Badanie takie polegać może na dogłębnej analizie dokumentacji budynku, jednak niektóre testy mogą wymagać ostukania powierzchni, wykonania odwiertów czy zarysowań, wykonania prób wycinkowych lub próbnego nałożenia warstwy posadzki.

Podłogę sprawdza się pod względem:
– wytrzymałości
– nośności
– szorstkości
– wilgotności
– izolacji przeciwwilgociowej

Konieczna jest również dokładna ocena i naprawa wszelkiego rodzaju uszkodzeń:
– rys i pęknięć
– zagłębień
– zanieczyszczeń (np. plam oleju)
– innych wad

Podłoże, na które nakładana będzie posadzka zostaje odpowiednio przygotowane. Dobór metody zależy od stanu powierzchni oraz wybranego sposobu realizacji posadzki.

Beton może zostać oczyszczony kilkoma różnymi metodami:
– poprzez śrutowanie bezpyłowe
– strumieniem wody pod dużym ciśnieniem
– strumieniem sprężonego powietrza
– przez frezowaniem betonu

Niezależnie od przyjętej metody przed położeniem posadzki powierzchnia zostaje dokładnie oczyszczona ze wszystkich luźnych elementów, zestruganych lub odkruszonych fragmentów betonu i kurzu.

Ponieważ posadzki przemysłowe muszą być bezpieczne, gładkie i trwałe, niezbędne może okazać się położenie dodatkowej powłoki wyrównującej. Dzięki tej powłoce możliwe jest zamykanie nierówności i głębokich ubytków oraz bezsmugowe nakładanie kolejnych warstw posadzki. Dobór materiałów na powłokę wyrównująca zależy od przeznaczenia pomieszczenia i warunków, w jakich wykonywane są prace.

Wyrównanie niektórych rys, głębokich ubytków czy oczyszczanie odkrytych elementów zbrojenia, ze względu na niezbędne procesy technologiczne może trwać nawet kilka dni lub wymagać specjalnych zabiegów (np. iniekcji).

Na tak przygotowaną powierzchnię nakładane są warstwy posadzki na bazie żywicy epoksydowej. W zależności od specyfiki budynku, a także jego przeznaczenia, nakłada się dodatkowe warstwy dedykowane pod konkretne wymagania.

Możliwe jest uzyskanie posadzek:
– szczególnie wytrzymałych na obciążenia (ciągi komunikacyjne, parkingi)
– odprowadzających ładunki elektryczne (miejsca zagrożone wybuchem)
– uziemionych specjalnymi miedzianymi taśmami (unikanie łuków elektrycznych)
– posiadających żądaną szorstkość
– odpornych na działanie chemikaliów
– posiadających wymagane atesty (np. kontakt z żywnością)
– posiadających wymagane walory estetyczne

Żądane właściwości uzyskuje się poprzez odpowiedni dobór żywic na zewnętrzne powłoki posadzki oraz ich wypełnienia. Paleta możliwości jest olbrzymia, posadzkę można dowolnie modyfikować zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klienta.