Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów
Drenaż opaskowy

W celu zabezpieczenia piwnic i fundamentów budynku, a także działki go otaczającej przed destrukcyjnym działaniem wód gruntowych, zaskórnych lub opadowych, wykonuje się tzw. drenaż opaskowy.

Drenaż opaskowy to system rur otaczający chroniony budynek i odprowadzający nadmiar wilgoci z gruntu wokół domu. Działanie systemu na poziomie szczegółów jest dość skomplikowane, dlatego też cały układ musi zostać profesjonalnie zaprojektowany, a następnie równie precyzyjnie wykonany. System musi zostać utworzony tak, by opaska obejmowała wszystkie ściany stykające się z gruntem i skutecznie odprowadzała wodę, pozwalając jej swobodnie przemieszczać się w rurach i spływać w żądany sposób.

W skład systemu wchodzą:
– rury drenarskie
– kształtki i złączki (np. trójniki)
– narożne studzienki rewizyjne
– główna studzienka zbiorcza

Przed montażem wokół budynku wykonywany jest specjalny wykop. Na dnie wykopu układana jest specjalnie zaprojektowana warstwa filtrująca (często żwirowa) a w niej rury drenarskie. Studzienki rewizyjne montuje się w najwyższym punkcie drenażu i na początku odpływu. Ostatnia studzienka, główna, posiada specjalnie dobrany osadnik.

Głębokość i kształt wykonanego wykopu i głębokość ułożenia rur, ilość i grubość warstw filtrujących, odchylenie rur drenażu, a także wycena prac drenarskich zależy od:
– kształtu i usytuowania budynku
– pochylenia terenu
– głębokości wód gruntowych
– głębokości fundamentów
– przepuszczalności gruntu
– typu gruntu
– innych właściwości gruntu