Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów
Diagnostyka nieszczelności metodą UV
Wibrowanie betonu
Inspekcja rur
Badanie zasolenia murów
Diagnostyka echosondą
Hydropiaskowanie
Oszuszanie podczerwienią
Jonizacja plazmowa
Redukcja zasoleń
Iniekcje wypełniające pustki mikro cementami