Profesjonalna walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów

DRENAŻ

DRENAŻ

Wody gruntowe mogą być poważnym problemem w kontekście budownictwa, w szczególności dotyczy to domów posiadających podpiwniczenia. Jeżeli fundamenty piwnicy położone są poniżej poziomu wód gruntowych lub wody te okresowo osiągają poziom wyższy niż te fundamenty, piwnica narażona jest na zalania, a ściany budynku na tzw. podsiąk kapilarny. Odpowiednie zabezpieczenie przed taką ewentualnością powinno zostać wykonane już na etapie budowy budynku, niestety smutna statystyka pokazuje, że ten etap budowy często pomija się z powodu niewiedzy, lenistwa lub źle rozumianej oszczędności.
Zarówno dom, jak działkę na której się on znajduje można jednak wtórnie zabezpieczyć przed destrukcyjnym wpływem wód gruntowych czy zaskórnych. Dokonuje się tego za pomocą tzw. drenaży, czyli systemów odprowadzających wodę i osuszających grunt wokół budynku.

W związku z niebezpieczeństwem zalania piwnic i zawilgocenia fundamentów często należy wykonać drenaż prewencyjnie, jeszcze przed pierwszym zalaniem. Aby ocenić ryzyko namakania murów i fundamentów najlepiej jest skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów, jednak istnieją przesłanki sugerujące konieczność podjęcia takich kroków.

Drenaż należy bezwzględnie wykonać jeżeli:
– poziom wód gruntowych jest wysoki (warstwa wody zalega płytko)
– poziom wód gruntowych jest okresowo wyższy niż poziom fundamentów
– w podłożu znajdują się warstwy nieprzepuszczalne (np. gliny)

Pewnym wskazaniem mogą być również następujące fakty:
– sąsiednie posesje posiadają wysoki poziom wód gruntowych
– istnieje niebezpieczeństwo powodzi lub wyjątkowo obfitych opadów
– piwnice sąsiednich budynków są zalewane
– żaden z sąsiednich budynków nie posiada piwnicy
– działkę lub okoliczne działki porasta typowo wodna roślinność

Należy pamiętać, że oceny realnej konieczności wykonania drenażu zawsze powinien dokonać zespół ekspertów. Również  odpowiednio przygotowani profesjonaliści powinni dokonać wyboru typu niezbędnego drenażu, zaprojektować go i skonstruować. Niewłaściwe wykonanie drenażu może spowodować, że będzie on nieskuteczny lub nietrwały.

Ze względu na zastosowania i technologię wykonania rozróżniamy:
– drenaż opaskowy
– drenaż francuski