Profesjonalna walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów

Klejenie rys i pęknięć metodą iniekcyjną

Klejenie rys i pęknięć metodą iniekcyjną

Zawilgocenie murów i w ogóle oddziaływanie wody i innych sił na budynek może powodować powstawanie pęknięć i rys w betonowych ścianach i posadzkach. Uszkodzenia tego typu powodują bardzo niekorzystny efekt wizualny, ale konsekwencje mogą być dużo poważniejsze, ponieważ uszkodzone ściany tracą swoje właściwości nośne. W przypadku budynku, którego dotyczą takie problemy znacznie obniża się wytrzymałość konstrukcji oraz skraca się czas jego eksploatacji.

 

Problem klejenia rys i pęknięć w betonowych elementach można rozwiązać dzięki metodzie iniekcji ciśnieniowej. Wzdłuż rysy nawierca się wówczas szereg otworów w których instaluje się pakery (iniektory) stalowe, a następnie pod ciśnieniem wtłacza się przez nie odpowiednio dobraną żywicę poliuretanową (lub inny preparat iniekcyjny) tak, że materiał iniekcyjny szczelnie wypełnia rysę w całym jej przekroju.

 

Wybierając na materiał żywice sztywne możemy zmostkować pęknięcie. Ponieważ wytrzymałość żywic przeznaczonych do takich iniekcji jest większa niż wytrzymałość zwykłych betonów, wypełnienie nimi rysy czy pęknięcia ściany, przywraca nośność uszkodzonemu elementowi budowli.

 

Iniekcję ciśnieniową można wykonać również w przypadku mocno zawilgoconych, a nawet przeciekających rys. Wykonywana jest wówczas iniekcja z wykorzystaniem kombinacji żywic. Najpierw, wstępnie, wykonywana jest iniekcja żywicą szybko spienialną, co powoduje natychmiastowe zatrzymanie wycieku. Następnie wykonuje się iniekcję wtórną, która trwale zamyka powstałą rysę.

 

Rysy w posadzkach zamykać można za pomocą nawiercania otworów i umieszczania w nich pakerów, analogicznie do ścian, ale istnieje również alternatywna metoda iniekcyjna. W metodzie tej rysę wstępnie wypełnia się szybko wiążącą zaprawą, pozostawiając w regularnych odstępach nie zamknięte fragmenty rysy. Następnie z użyciem specjalnego urządzenia w otwarte fragmenty rysy wtłacza się pod ciśnieniem odpowiednio dobraną żywicę.

 

Prawidłowo zamknięte rysy mogą w pełni przywrócić funkcjonalność budynkowi.