Profesjonalna walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów

TYNKI RENOWACYJNE

TYNKI RENOWACYJNE

Wysychanie zawilgoconych murów trwa często bardzo długo. Nawet po przeprowadzeniu osuszania, naprawie uszkodzeń i odbudowaniu izolacji przeciwwilgociowej, pełne wyschnięcie murów i usunięcie efektów zawilgocenia może zająć nawet lata. Tymczasem budynek zazwyczaj nadaje się do normalnej eksploatacji dużo wcześniej.

Procesy prowadzące do wysuszenia i naprawy zawilgoconego budynku często wymagają wykucia sporych fragmentów muru, usunięcia zniszczonego tynku. Są to często działania nie tylko ułatwiające wysychanie mokrych ścian, ale ich przeprowadzenie może stanowić konieczny, krytyczny warunek powodzenia przedsięwzięcia.

Podczas wysychania murów, na ich powierzchni krystalizują się sole mineralne (budowlane). Pozostawienie elewacji wykończonej zwykłym tynkiem, zaprawami gipsowymi, malowane farbami olejnymi lub akrylowymi sprawi, że taka elewacja nie będzie „oddychać”, a wytrącające się sole budowlane będą niszczyć mechanicznie tynki, powodując pęknięcia i odspojenia tynku. Efekt wizualny takiego działania może być bardzo niekorzystny.

Rozwiązaniem tego problemu są tynki renowacyjne. Są to specjalne tynki lub dodatki uszlachetniające, które mogą być nakładane na zawilgocone mury i nie przeszkadzają w ich wysychaniu, a nawet je ułatwiają. Odparowywanie wilgoci ze ścian zawierających wodę odbywa się w takim przypadku nie na powierzchni tynku, a na granicy pomiędzy murem i tynkiem oraz wewnątrz tynku. Również sole mineralne krystalizują się wewnątrz tynku i nie są widoczne na powierzchni. Jednocześnie sam tynk nie ulega mechanicznej degradacji i przez cały czas zachowuje swoje właściwości, również estetyczne.

Przed położeniem tynku renowacyjnego należy dokładnie zbić stary tynk i wszelkie zaprawy, a także oczyścić wszelkie spoiny na kilka centymetrów w głąb muru. Następnie mur dokładnie namacza się i dopiero na tak przygotowane ściany nakłada się tynk. Nakładanie tynku, zwłaszcza grubych jego warstw może trwać nawet kilka dni i może im towarzyszyć namaczanie poprzednio położonych warstw.

Usunięcie starych zapraw tynkarskich oraz farb i zastąpienie ich tynkami renowacyjnymi pozwala zapewnić schnącym ścianom odpowiednią paroprzepuszczalność oraz porowatość pozwalającą na bezpieczne wytrącanie się soli budowlanych. Zabieg ten pozwala na prawidłowe osuszenie murów i zapewnienie niezbędnej do eksploatacji estetyki.