Hotel Badura / Wadowice – Iniekcja krystaliczna – dalsza część prac

Hotel Badura / Wadowice – Iniekcja krystaliczna – dalsza część prac