Iniekcja krystaliczna, walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów
Osuszanie absorpcyjne (sorpcyjne)

Osuszanie absorpcyjne (sorpcyjne) polega na odebraniu wody z zawilgoconych ścian poprzez otaczające je suche powietrze. Woda oddawana jest poprzez dyfuzję pary wodnej wewnątrz ściany, a następnie parowanie. Sposób usuwania wilgoci z murów ograniczających osuszane pomieszczenie jest bardzo podobny do metody kondensacyjnej.

 

Suche powietrze w osuszanym pomieszczeniu uzyskuje się z pomocą urządzeń, które wykorzystują specjalne środki absorbujące wodę. Takimi środkami mogą być chociażby żel silikonowy, żel krzemionkowy czy też chlorek litu.

 

Powietrze z pomieszczenia, zawierające wilgoć, również parę wodną pochodzącą z odparowywania wody z powierzchniowej warstwy muru, przepuszczane jest przez urządzenie, osuszacz. Substancja absorbująca parę wodną wychwytuje wodę z powietrza. Następnie powietrze to jest podgrzewane i wydmuchiwane z powrotem do pomieszczenia. Tak wydmuchiwane ciepłe i suche powietrze ponownie może nasycić się wilgocią pochodzącą z osuszanych murów. Cykl powtarza się tak długo, aż ściany i podłogi zostaną całkowicie wysuszone.

 

Woda zebrana w osuszaczu zostaje odprowadzona poza budynek i nie dostaje się już do pomieszczenia, by wierzchnia warstwa murów nie była ponownie nasycana parą wodną.

 

Metoda absorpcyjna przynosi najlepsze efekty w przypadku, gdy wilgotność względna powietrza w osuszanym pomieszczeniu spadnie poniżej wartości 30%. Dlatego też bardzo ważne jest, aby drzwi i okna pomieszczenia były możliwie szczelnie zamknięte podczas przeprowadzania osuszania.

 

W osuszaniu absorpcyjnym, poprzez osuszanie najpierw wierzchniej warstwy muru, a potem warstw znajdujących się coraz głębiej granica wilgoci przesuwa się w głąb, przez co proces oddawania wilgoci przebiega coraz wolniej. Tempo osuszania jest więc mocno uzależnione od szczelności osuszanego pomieszczenia.