Profesjonalna walka z wilgocią, neutralizacja brzydkich zapachów

Walka z wilgocią

Woda, wilgoć

Woda pokrywa 3/4 naszej planety, jest głównym składnikiem naszego organizmu. U osoby dorosłej zawartość procentowa wody wynosi aż 70%. Pomimo życiodajnych właściwości wody jej obecność w murach, staje się jednym z głównych problemów branży budowlanej.

Przyczyn powstawania zawilgocenia jest wiele do najpopularniejszych należą:

  • Brak izolacji poziomej, lub niewłaściwa izolacja w budynkach nie podpiwniczonych oraz brak izolacji, lub niewłaściwa izolacja, zarówno pozioma jak i pionowa w budynkach podpiwniczonych
  • Zalania, podtopienia
  • Sorpcja wody z powietrza
  • Zjawiska atmosferyczne
  • Ograniczona wymiana powietrza

Zagrożenia, Bezpieczeństwo

Zawilgocenie ścian może doprowadzić do wielu poważnych problemów konstrukcyjnych, zamarzająca woda w porach murów może prowadzić do rozsadzania murów.

Wilgoć pozostająca w murach prowadzi do powstawania grzybów i pleśni, a co za tym idzie do korozji biologicznej.

Zawilgocenie murów może także doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

W 1984 r. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) podała że około 30% nowych i odnawianych budynków posiada tzw. Syndrom chorego budynku, tzn. kombinację dolegliwości chorobowych związanych z danym budynkiem. Wiele z nich ma bezpośredni związek z zawilgoceniem.

Należą do nich:

Choroby układu oddechowego w tym te zw. z alergiami np. astma oskrzelowa, gorączka nawilżaczowa, przewlekłe zapalenie krtani i oskrzeli, zapalenie płuc, choroba legionistów, zapalenie spojówek, a także migreny, trudności koncentracji,  rozdrażnienie*.

Nasza firma skutecznie walczy z wilgocią »

 

 

 

 


* http://phie.pl/pdf/phe-2010/phe-2010-2-178.pdf